ArabicEnglishPersianRussianTurkish

İç Kontrol Standartları

EBYU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

Kos-1) Etik Değerler ve Dürüstlük

Kos-2 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası Organizasyon Şeması

  • YD-008 Misyon (Özgeçmiş)

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet verdiği kesimin bütünü için daha kaliteli ve çağdaş düzeyde beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmak, sosyal ihtiyaçları karşılayarak topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesine destek vererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

  • YD-008 Vizyon (Özülkü)

Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, yaşamsal aktivitenin olduğu, çekim alanları haline gelmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen kaliteli ve öncü bir başkanlık haline gelerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak bir Üniversitesi ortamı sağlamak ve sağlıklı bir neslin gelişimine katkıda bulunmak.