Bir Sayfa Seçin

YD-008 Vizyon (Özülkü)

Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, yaşamsal aktivitenin olduğu, çekim alanları haline gelmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen kaliteli ve öncü bir başkanlık haline gelerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak bir Üniversitesi ortamı sağlamak ve sağlıklı bir neslin gelişimine katkıda bulunmak.