Bir Sayfa Seçin

İç Kontrol Standartları

KOS-1) ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
A) Yönetmelik
B) E.Ü. Etik Kurul Yönergesi
C) Etik  Sözleşmesi
KOS-2) MİSYON, VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
A) SKSDB İç Kontrol Sistemi
B) SKSDB Personel Listesi
C) SKSDB Görev Dağılımları
D) SKSDB Hassas Görevler
E) Görev Tanımları:
E-1) Daire Başkanı
E-2) Kültür ve Spor İşleri Şube Müdürü
E-3) Beslenme ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü
E-4) Yazı ve Personel İşleri Birimi
E-5) Spor İşleri Birimi
E-6) Taşınır Kayıt Yetkilisi
E-7) Satın Alma Birimi
E-8) Tahakkuk Birimi
E-9) Yemekhane Yetkilisi
E-10) Beslenme Hizmetleri
E-11)Kültür İşleri Birimi
E-12)Destek Hizmetleri Birimi 
F) İş Akışları
F-1) Yazı İşleri Birimi
F-2) Personel İşleri Birimi
F-3) Taşınır Kayıt Yetkilisi
F-4) Satın Alma Birimi
F-5) Tahakkuk Birimi
F-6) Yemek Hakediş Ödemesi İş Akışı
F-7) Sportif Faaliyetler İş Akışı
F-8) Kulüpler iş Akışı
F-9)Yolluk Ödemesi İş Akışı
G) SKSDB Organizasyon Seması
RDS-5) PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
A) İş Planları
KFS-10) HİYERARŞİK KONTROLLER
A) Hiyerarşik Kontroller
KFS-11) FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
A) İkiz Görevlendirmeler
BİS-13) BİLGİ VE İLETİŞİM
A) Müracat Öneri Şikayet Formu
BİS-15) KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
A) Standart Dosya Planı ve Etkiketler
BİS-16) HATA, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
A) Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi
IS-17) İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) İç Kontrolün Değerlendirilmesi