Bir Sayfa Seçin

Kısmi Zamanlı

 

 

 

 

GÜNCEL DUYURULAR

 

Başkanlığımız bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci statüsünde çalışan öğrencilere ile ilgili, 6111 Sayılı Yasanın 24. Maddesi, “b” bendinin son cümlesinde, “Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır” ibaresi yer almaktadır.  

 

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumundan, ekte bulunan anne ve babalarının veya eşlerinin (evli olanlar) üzerinden sağlık güvencesinin sağlanıp sağlanmadığını gösterir belgeyi doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna onaylatmaları gerekmektedir. Formların onaylatılmasından sonra dilekçeleri ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Belgeler sigorta kesintilerini belirlediğinden dolayı beyanı gelmeyen öğrencilerin çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

Söz konusu formları indirmek için aşağıdaki formların üzerini tıklayınız.  

1 : Sosyal Güvenlik Formu

2 : Sosyal Güvenlik Formu (25 Yaşını Dolduranlar İçin)

3 : Sosyal Güvenlik Formu (Evli Olanlar İçin)

4 : Dilekçe  

 

Önemli : Emekli Sandığına Bağlı Çalışan Memurlar Tarafından Sağlık Güvencesi Karşılanan Kısmi Zamanlı Öğrencilerimizin Anne yada Babasının Çalıştığı Kurumdan Alacakları yazıyı SKS Daire Başkanlığı 0446 223 07 84 nolu faksa göndermeleri gerekmektedir.

 

Not: Kısmi Zamanlı çalışanlar arasında sosyal güvencesini ailesinden yararlanmadığından dolayı sağlık primi yatırılacak öğrencilerimiz, 30 iş gününü tamamlamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumundan Aktivasyon işlemini yaptırmaları durumunda Sağlık Hizmetlerinden yararlanacaklardır.