Bir Sayfa Seçin

Amaçlar ve Hedefler

Misyon

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet verdiği kesimin bütünü için daha kaliteli ve çağdaş düzeyde beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmak, sosyal ihtiyaçları karşılayarak topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesine destek vererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

 

Vizyon

 

Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, yaşamsal aktivitenin olduğu, çekim alanları haline getirmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen kaliteli ve öncü bir başkanlık haline gelerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak bir Üniversite ortamı sağlamak ve sağlıklı bir neslin gelişimine katkıda bulunmak.